Prowadzone Rejestry

PROWADZONE REJESTRY

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi następujące rejestry:

1.  Księgi inwentarzowe książek.
2.  Księga inwentarzowa multimediów.
3.  Księga środków trwałych i wyposażenia.
4.  Rejestr delegacji pracowników.
5.  Rejestr druków ścisłego zarachowania.
6.  Rejestr umów zleceń i o dzieło.
7.  Rejestr koniecznych zmian i wyjść.
8.  Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora.