Załatwianie spraw

Załatwianie spraw w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 11.00 do 15.00.
Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu, i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego.