Dyrekcja

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie

Stanowisko: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie
Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Konopka
Wykształcenie: wyższe
Pełni funkcję od: 01.01.2009
Kompetencje:
1. Kieruje działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie i reprezentuje ją na zewnątrz,
2. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną obsługę podmiotu.