Pracownicy biblioteki

Pracownicy

mgr Małgorzata Konopka - Dyrektor biblioteki; tel. (0-22) 752-68-21
Katarzyna Dzik - starszy bibliotekarz; tel. (0-22) 752-68-21
Emilia Tomaszewska - bibliotekarz; tel. (0-22) 752-68-21
mgr Aleksandra Warzycha - starszy kustosz; tel. (0-22) 752-68-21
Zofia Baranowska - główna księgowa