Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji PublicznejIP

Instrukcja korzystania z BIP

Informacje podstawowe:
Biuletyn jest przeznaczony do udostępnianiu informacji publicznej, której obowiązek publikowania nakłada na podmioty Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz. 619). Biuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, złożonym z systemu stron.

Instrukcja obsługi:
Informacje udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są pogrupowane w kategorie tematyczne, które prezentujemy po prawej stronie. Wystarczy kliknąć na interesujący nas temat, po czym następuje wyświetlenie odpowiednich informacji:

Wybór tej opcji spowoduje przekierowanie na stronę www Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie.
Jest właśnie tą stroną którą aktualnie oglądasz. Zawiera dane teleadresowe, dane osób redagujących stronę, instrukcję obsługi, menu, moduł wyszukujący i logo BIP.
Na tej stronie przedstawiamy dane osobowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie i jego podstawowe kompetencje.
Strona zawiera wykaz osób zatrudnionych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie.
Strona informuje o zakresie działalności podmiotu.
Zawiera prawną podstawę działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie.
Informacja o budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie na bieżący rok.
Zawiera wiadomości ogólne na temat wartości środków trwałych i obrotowych.
Regulamin organizacyjny:
Strona zawiera pełną treść regulamiu organizacyjnego.
Schemat organizacyjny:
Strona przedstawia schemat organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie.
Prowadzone rejestry:
zawiera informacje o prowadzonych rejestrach, spisach, bazach osobowych itp.
Załatwianie spraw:
Zawiera informacje o sposobie załatwiania spraw w biurze Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie, a także o godzinach przyjęć Dyrektora.
Zamówienia publiczne:
Strona zawiera informacje o aktualnych oraz byłych przetargach publicznych.
Informacje nieudostępnione:
Zawiera informacje w jaki sposób uzyskać dostęp do dokumentów niejawnych.
Rejestr zmian:
Zawiera rejestr zmian treści informacji publicznych, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują.
Statystyki odwiedzin:
Można zapoznać się ze statystyką odwiedzin strony głównej BIP, a także pozostałych Działów prezentujących informacje publiczne.
Administracja:
Wybór tej opcji przenosi do stron zarządzających serwisem. Dostęp jest możliwy wyłącznie dla osób upoważnionych po podaniu loginu i hasła.
www.bip.gov.pl:
Wybór tej opcji spwoduje przekierowanie na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrzych i Administracji.

  Formularze i wnioski.
Kliknij, aby pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
     Każda informacja prezentowana na tej stronie zawiera stopkę redakcyjną:
- podmiot udostępniający;
- osoba odpowiedzialna za treść informacji;
- osoba wprowadzająca dane;
- data utworzenia informacji;
- data udostępnienia informacji;
- data ostatniej aktualizacji;